Dolar : Alış : 2.9146 / Satış : 2.9199
Euro : Alış : 3.2876 / Satış : 3.2936
HAVA DURUMU
hava durumu

Ankara30°CAz Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 80 Kategoride 20310 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Özel öğretim yöntemleri kpss soruları

16 Ocak 2012 - kez okunmuş
Ana Sayfa » Güncel Kamu haber » Özel öğretim yöntemleri kpss soruları

Özel öğretim yöntemleri KPSS test soruları

1. Ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlanıl­dığı bir durumda aşağıdaki model­lerden hangisi seçilmelidir?

A) İş birliğine dayalı öğrenme

B) Tam öğrenme modeli

C) Buluş yoluyla öğretim

D) Sunuş yoluyla öğretim

E) Problem çözmeye dayalı öğretim

2. Öncüleri Max Wertheimer, W. Köhler, K.Kofka, ve Ausebel olan kuram hangi kuramdır?

A) Bioteknik kuram,

B) Bilişsel alan Geştaltçı kuram,

C) Bağlaşıma kuram,

D) Güdüleme kişilik, toplumsal ağırlıklı kuram,

E) Bilgi işlem kuramı.

3. Öğretim stratejileri………..doğrultu­sunda gelişir ve yön bulur?

A) Öğretim yöntemleri

B) Öğrenme kuramları

C) Öğretim teknikleri

D) Eğitim durumları

E) Modeller

4. Teknik, strateji ve yöntem kavramla­rının hiyerarşik sıralaması en üstten alta doğru nasıl olur?

A) Teknik, yöntem, strateji,

B) Teknik, strateji, yöntem

C) Teknik strateji, yöntem,

D) Strateji, yöntem, teknik

E) Yöntem, teknik, strateji,

5. “Öğretimde anlamlılık ilkeleri” olarak bilinen ilkeler kime aittir?

A) Skinner B) Pavlov C) Piaget D) Köhler E) Koffka

6. Bir üst yetkiliye kısa ve öz bilgileri grafiksel veriler ve araç gereçler kul­lanarak verilen teknik hangisidir?

A) Konferans B) Brifing C) Nutuk D) Demeç E) Diyalog

7. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramın­da öğretmenin öğrencilere coşkulu bir konuşma yapar. Bayram törenine katılan tüm konuklar bu konuşmadan çok etkilenir. Okul müdürünün kul­landığı duyuşsal ağırlıklı teknik han­gisidir?

A) Demeç B) Brifing C) Nutuk (söylev) D) Konferans E) Diyalog

8. Bir öğretmen Yurdumuz ünitesiyle ilgili depremler konusunu işlemekte­dir. Bu öğretmen sunuş yoluyla öğ­retim stratejisini kullanarak önce deprem konusuna ilişkin ön organize edici bilgileri vermiş, daha sonra kavramın tanımını vermiştir. Bu öğretmenin takip etmesi gereken etkin­lik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olumlu örnekler verme

B) Olumsuz örnekler verme

C) Öğrenciden olumlu örnekler isteme

D) Deprem kavramının özelliklerini be­lirleme

E) Öğrenciden olumsuz örnek isteme

9. Bir dersin öğretim yönteminin seçil­mesine yön veren en temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taktik B) Yöntem C) Strateji D) Model E) Araç gereçler

10. Bilginin aktarılması, kavram ilke ve genellemelerin açıklamasında kulla­nılan strateji ve yöntem hangisidir?

A) Buluş yoluyla öğretim stratejisi, Tar­tışma yöntemleri

B) Araştırma, soruşturma yoluyla öğre­tim stratejisi, Grupla çalışma yön­temleri,

C) Sunuş yoluyla öğretim strateji, Anla­tım yöntemleri

D) Tam öğrenme yoluyla öğretim stra­tejisi, Bireysel öğretim yöntemleri

E) Programlı öğretim, işbirliğine dayalı öğretim

11. Aşağıdakilerden hangisi araştırma soruşturma yoluyla öğretmede en çok kullanılan yöntemdir?

A) Düz anlatım

B) Tartışma

C) Örnek olay

D) Soru cevap

E) Proje çalışması

12. ……………. dersin amaçlarına ulaş­masını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır?

A) Yöntem B) Teknik C) Strateji D) Model E) Kuram

13. Temel amacı kısa sürede çok sayıda fikir üretirken sorunların benzerin­den yararlanma, düşünce ilişkisi kurma ve zarardan yarar üretme gibi çözüm yollarını kullanmayı gerekti­ren ayrıca yaratıcılığı geliştirmek gibi amacı olan yöntem (teknik) hangisi­dir?

A) Rol Oynama

B) Ekiple Öğretim

C) İşbirliğine Dayalı Öğretim

D) Panel

E) Beyin Fırtınası

14. Thorndike’in öğrenme ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pekiştirme, güdüleme, tekrar

B) Açıklama, uygulama, değerlendirme

C) Etki, alıştırma, anlama

D) Rehberlik, dikkat çekme, anlama

E) Tekrar, uygulama, değerlendirme.

15. Sağlığımız konusuyla ilgili açıklama­larda bulunması için bir öğretmen sınıfa bir hemşire davet etmiş ve sağlık kuralları ile ilgili bilgi vermesi­ni istemiştir. Bu davranışı gösteren öğretmen anlatım yöntemleri içinde bulunan hangi tekniği benimsemiş­tir?

A) Demeç B) Brifing C) Konferans D) Nutuk (Söylev) E) Diyalog

16. Öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapı­lan işlerin bütününe ne denir?

A) Teknik B) Yöntem C) Kuram D) Taktik E) Strateji

17. Türkçe dersinde cümlenin öğeleri kavramını sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak veren bir öğ­retmenin, bu stratejide gerçekleştir­mesi gereken en son aşama hangisi­dir?

A) Öğeler kavramına ilişkin bilgilerin verilmesi

B) Öğeler kavramına ilişkin özelliklerin belirlenmesi

C) Öğrencilerden örnek istemesi,

D) Öğeler kavramına ilişkin olumlu ör­nekler vermesi,

E) Öğeler kavramına ilişkin olumsuz örnekler vermesi

18. Buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmenin öğrencileri­nin, en az bilişsel alanın hangi aşa­masına sahip olması gerekir?

A) Bilgi B) Kavrama C) Uygulama D) Analiz E) Sentez

19. Aşağıdakilerin hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisini uygulayan bir öğretmen davranışı değildir?

A) İpucu verme

B) Rehberlik etme

C) Konuya ilişkin kavramın özelliklerini açıklama

D) Örnek verme

E) Öğrenciden örnek isteme

20. Aşağıdaki öğretim yöntem veya tek­niklerinden hangisi öğrenci merkez­lidir?

A) Sunu(Brifing)

B) Demeç

C) Nutuk

D) Problem çözme

E) Konferans

CEVAP ANAHTARI:

1.D, 2.B, 3.B, 4.D, 5.E, 6.B, 7.C, 8.D, 9.C, 10.C, 11.E, 12.C, 13.E, 14.C, 15.C, 16.A, 17.C, 18.B, 19. B, 20.D

Ders İçeriği
Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

Öğretim yöntemleri için örnek Ders Programı:

1. Hafta

Eğitim, Öğretim nedir. Eğitim Çeşitleri nelerdir?
Bilgi Nedir? Bilgi türleri nelerdir?
Pekistireç nedir? Çeşitleri nelerdir?
“Öğretim İlke ve Yöntemleri” Şeref Tan, Sayfa128-129
Kaynak: Y. Özden “Ögrenme ve Ögretme” kitabindan sayfa 2-3

20 yy eğitimcileri

 • Watson
 • Thorndike
 • Skinner
 • Dewey
 • Piaget
 • Gagne
 • Bloom
 • Bandura
 • Gardner

Sunum

2. Hafta

Davranisçi kuramlar

 • Klasik kosullanma ( Respondent Learning, Pavlov )
 • Operant Kosullanma ( Operant Learning, Skinner)
 • Davranisçi ögrenme ortami
 • Instrumental Conditioning , Thorndike)

Klasik kosullanma ile operant kosullanma arasinda arasindaki farklar
Davranisçi kuramlarin ögretim ilkeleri
Y. Özden “Ögrenme ve Ögretme” kitabindan sayfa 20-23)
Sunum1

Sunum2

3. Hafta

Bilissel kuramlar (Y. Özden “Ögrenme ve Ögretme” kitabindan sayfa 24-27)
Bilissel kuramlarin ögretim ilkeleri
Bilgi Isleme Teorisi (Information Processing Theory)
Algi kaydedici ( Sensory Register )
Kisa süreli bellek (Short-term Memory)
Uzun süreli bellek (Long-term Memory)
Kaynak1 (pdf dosyası)Sayfa 4-33
Sunum

4. Hafta

Yapilandirmaci Ögrenme nedir? (Constructivism) (Y. Özden “Ögrenme ve Ögretme” kitabindan sayfa 54-73)

 • Özellikleri
 • Temel ilkeleri

Bilissel yapilandirmacilik (Cognitive Constructivism, Piaget)
Sosyal Yapilandirmacilik (Social Constructivism, Vygotsky)
Davranisçi ve yapilandirmaci yaklasimlarin karsilastirilmasi
Yapilandirmaci ögretimin temel ilkeleri
Yapilandirmaci ögretmenin özellikleri
Yapilandirmaci ölçme ve degerlendirmenin özellikleri
Bilgisayar ve Yapisalci Ögrenme
“Öğretim İlke ve Yöntemleri” Şeref Tan, Sayfa141-144

Sunum1

Sunum2

5. Hafta

Çoklu Zeka Teorisi (Y. Özden “Ögrenme ve Ögretme” kitabindan sayfa 108-133)
“Öğretim İlke ve Yöntemleri” Şeref Tan, Sayfa134-140

Tam öğrenme Modeli (Bloom) “Öğretim İlke ve Yöntemleri” Şeref Tan, Sayfa126-127

Sunum1

Sunum2

6. Hafta

Bulus Yolu ile Ögrenme “Öğretim İlke ve Yöntemleri” Şeref Tan, Sayfa176-178
Öğretim durumları modeli (Gagne) “Öğretim İlke ve Yöntemleri” Şeref Tan, Sayfa131
İşbirlikli Öğrenme (Vygotstky) “Öğretim İlke ve Yöntemleri” Şeref Tan, Sayfa151-153

Motivasyon nedir? Motivasyon Çeşitleri nelerdir?
sunum1

sunum2

sunum3

sunum4

7. Hafta
Üst Düzey Düşünme Nedir?
A. Doğanay “Öğretim İlke ve Yöntemleri” sayfa 280-289
Proje Tabanlı Öğrenme
A. Doğanay “Öğretim İlke ve Yöntemleri” sayfa 233-241
Sunu1

Sunu2

Sunu3

Sunu4

8. Hafta

Probleme Dayalı Öğrenme (Dewey)
A. Doğanay “Öğretim İlke ve Yöntemleri” sayfa 229-233
“Öğretim İlke ve Yöntemleri” Şeref Tan, Sayfa176-178

Sunu1

Ders kitabi değerlendirme

Sunum1

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

ismail tolaman
25 Aralık 2013 - 15:03

ellerinize sağlık güzel olmuş elleriniz dert sıkıntı görmesin inşALLAH :)

İlgili Terimler :
80 PUAN
X
Semerkant rasathanesinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
TemaFabrika