ADAY ÖĞRETMEN TEMEL EĞİTİM ÇIKMIŞ SORULAR MEMURLAR

Ana Sayfa » Güncel Kamu haber » ADAY ÖĞRETMEN TEMEL EĞİTİM ÇIKMIŞ SORULAR MEMURLAR
Tarih : 16 Ocak 2012 - 0:43

Aday Memurlarda Temel Eğitim Sınav Soru Örnekleridir
*Doğru cevaplar renkli gösterilmiştir. Sınav konularının tamamını kapsamamaktadır. Ayrıca her yerde farklı sorular
sorulabilmektedir. Örnek olması için hazırlanmıştır.
1) Aşağıdakilerden hangisi özerk kuruluşlardandır?
A) Ankara Üniversitesi B) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Gümrük Müsteşarlığı D) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
2) “Faksla” gönderilen mesajların resmi yazı ile kaç gün içerisinde teyit edilmesi gerekir?
A) İki B) Üç
D) Dört D) Beş
3) Tüzük çıkarılabilmesi için hangi makamın incelemesi gerekir?
A) Sayıştay B) Danıştay
C) Milli Güvenlik Kurulu D) Devlet Denetleme Kurulu
4) Anayasaya göre aşağıdakilerden hangisi mahalli idare değildir?
A) İl özel idaresi B) Belediye İdaresi
C) Köy İdaresi D) Mahalle İdaresi
5) Yargıç teminatı ve mahkemelerin bağımsızlığı hangi ilkenin gereklerinden biri değildir?
A) Hukuk devlet B) İnsan haklarına saygılı devlet
C) Sosyal devlet D) Çoğulcu demokrasi
6) NATO çerçevesinde karşılıklı gönderilen sınırlı bilgiler anlamına gelen terim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) COSMİC B) KURYE
C) KRİPTO D) ATAMOL
7) Resmi yazışmalarda kullanılacak kâğıtların boyutları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) A4 (210 X 290) B) A4 (220 X 287)
C) A4 (230 X 297) D) A4 (210 X 297)
8) Memurlar hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, (uzun süreli bir
tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın azami kaç aya
kadar izin verilebilir?
A) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 3 ay, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 6 ay
B) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 ay, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 ay
C) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 9 ay, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 18 ay
D) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 12 ay, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 24 ay
9) “Soruşturmayı yapan veya yetkili disiplin kurulunun ………………………….. verdiği süre içinde veya
belirtilen tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş olur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 5 günden az olmamak üzere B) 7 günden az olmamak üzere
C) 15 günden az olmamak üzere D) 30 günden az olmamak üzere
10) Memurlar, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, yetkili Bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları
yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket eden devlet memurlarına verilmesi öngörülen disiplin cezası
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kınama B) Uyarma
C) Aylıktan Kesme D) Devlet memurluğundan çıkarma11) Genel yönetimin taşra örgütlenmesi hangi ilkeye dayanır?
A) Vesayet B) Yerinden yönetim
C) Yetki genişliği D) Özerklik
12) Devlet memurunun kamu hizmet görevlerine girmesi, ilerlemesi, yükselmesi, görevinin sona
erdirilmesi 657 sayılı kanunun hangi ilkesine dayandırılmıştır?
A) Kariyer B) Liyakat
C) Sınıflandırma D) Görevde yükselme
13) Devlet memurlarının müracaat ve şikayetlerinde izlenecek usul, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Sadece yazılı olarak şikâyet edilen amirin kendisine yapılır.
B) Sadece sözlü olarak şikâyet edilen amir atlanarak yapılır.
C) Sözlü ve yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır.
D) Sözlü ve yazılı olarak en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile şikâyet edilen amirler atlanarak
yapılır.
14) Devlet memurlarından muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izin alanlar, terhis
tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?
A) 20 B) 25
C) 30 D) 35
15) Memurluktan çıkarma cezası kararını aşağıdakilerden hangisi verir?
A) Yüksek disiplin kurulu B) Disiplin kurulu
C) Sicil amirleri D) Atamaya yetkili amir
16) Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlar MGK’ya kim başkanlık eder?
A) TBMM Başkanı B) Genelkurmay Başkanı
C) Başbakan D) İç işleri Bakanı
17) Tasarruf tedbirleri ve israfı önlemek konularında çalışan personelin daime uyumlu hareket etme
bilincinin sağlanması için yöneticiler tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Hizmet içi eğitim B) Sürekli Denetim
C) Fazla mesai D) Sınav
18) Devlet malının harcanmasında tasarruf nasıl sağlanır?
A) Kamu hizmetlerinde gerektiği kadar devlet malı harcama yaparak
B) Hizmette rasyonelliği sağlayarak
C) Tasarrufa azami riayet ederek
D) Hepsi
19) Aşağıdaki Anayasa maddelerinden hangisi eğitim – öğretim ile ilgili değildir?
A) 24 B) 42
C) 59 D) 657
20) Çok gizli evraklar nasıl gönderilir?
A) Özel kurye ile B) Kripto edilerek
C) İç içe iki zarf kullanılarak D) Faksla

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 34 uzman yardımcısı alacak
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 34 uzman yardımcısı alacak

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: ATOM ENERJİSİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU Kurumumuz Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları

Diyanet, Yurtdışı 100 Sözleşmeli Personel Alımı
Diyanet, Yurtdışı 100 Sözleşmeli Personel Alımı

D U Y U R U (Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı) İlgi: a) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz